Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Językoznawstwo

dr Daniel Słapek

Data otwarcia habilitacji: 2021-11-09

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-02-09

Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz: dr hab. Przemysław Dębowiak, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Iwona Piechnik, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-05-23

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-06-29

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)