Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.6). Przejdź do najnowszej wersji (1.7).

Dziedzina nauk humanistycznych - Językoznawstwo

dr Przemysław Dębowiak

Data otwarcia habilitacji: 2020-11-06

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-03-03

Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Anna Tereszkiewicz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Iwona Piechnik, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-06-18

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-07-07

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)