Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

Doktor Michał Choiński

Data otwarcia habilitacji: 2020-05-07

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-10-21

Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekretarz: dr hab. Katarzyna Bazarnik, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Magdalena Heydel, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-04-16

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-05-19

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)