Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Renata Gadamska-Serafin

Data otwarcia habilitacji: 2023-12-20

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-03-20

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Śliwiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Anna Róża Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Mariusz Jochemczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Jerzy Borowczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Maria Kalinowska, Uniwersytet Warszawski

Członkowie:

  • prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie