Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Anna Grochot-Przęczek

Data otwarcia habilitacji: 2020-06-04

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-10-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Katarzyna Miękus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Artur Osyczka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-02-10

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-02-23

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)