Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Sebastian Glatt

Data otwarcia habilitacji: 2020-05-07

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-10-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: prof. dr hab. Grzegorz Dubin, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. inż. Paweł Łabaj, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-03-23

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-04-27

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)