Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Iana Markevych

Data otwarcia habilitacji: 2020-07-23

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-12-22

Data zmiany składu Komisji: 2021-10-26

Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Grażyna Jasieńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-02-15

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-03-22

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)