Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Patrycja Kaczara

Data otwarcia habilitacji: 2021-07-23

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-11-23

Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Dariusz Dziga, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-03-31

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-04-26

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)