Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Maja Kosecka-Strojek

Data otwarcia habilitacji: 2022-08-12

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-11-22

Przewodniczący: prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz: dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Katarzyna Miękus, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-04-11

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-04-25

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)