Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Rafał Ważny

Data otwarcia habilitacji: 2023-05-04

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-11

Data zmiany składu Komisji: 2023-12-12

Przewodniczący: prof. dr hab. Martin Kukwa, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Neli Kachamakova-Trojanowska, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Przemysław Grudnik, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-04-25

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-05-28

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)