Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Małgorzata Opydo

Data otwarcia habilitacji: 2023-08-21

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-12-12

Przewodniczący: dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Sekretarz: dr hab. Małgorzata Grzesiak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska, Uniwersytet Gdański| Gdański Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab. Anna Winnicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie:

  • dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie