Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Artur Biela

Data otwarcia habilitacji: 2023-12-11

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-03-26

Przewodniczący: prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz: dr hab. Neli Kachamakova-Trojanowska, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Maria Bryszewska, Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Honorata Czapińska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
  • dr hab. Ewelina Król, prof. UG, Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Anna Urbanowicz, prof. ICHB PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Członkowie:

  • dr hab. Piotr Rozpądek, prof. UJ, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie