Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Krzysztof Rakus

Data otwarcia habilitacji: 2020-12-31

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-04-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Formicki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Rak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Wiesław Deptuła, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, Uniwersytet Szczeciński
  • prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie:

  • dr hab. Paweł Grzmil, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie