Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Łukasz Chrobok

Data otwarcia habilitacji: 2021-11-10

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-02-22

Przewodniczący: prof. dr hab. Jakub Fichna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sekretarz: dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Monika Dmitrzak-Węglarz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Krzysztof Tokarski, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Członkowie:

  • dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie