Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Katarzyna Tomala

Data otwarcia habilitacji: 2021-11-29

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-02-22

Przewodniczący: dr hab. Maciej Wnuk, Uniwersytet Rzeszowski

Sekretarz: dr hab. Krystyna Nadachowska-Brzyska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Matthias Bochtler, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
  Recenzja 1
 • dr hab. Szymon Kaczanowski, prof. IBB PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  Recenzja 2
 • dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Jerzy Silberring, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Recenzja 4

Członkowie:

 • prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie