Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Neli Kachamakova-Trojanowska

Data otwarcia habilitacji: 2021-12-30

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-04-26

Przewodniczący: prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Katarzyna Miękus, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Mariusz Więckowski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab. Michał Witt, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

Członkowie:

  • dr hab. Piotr Rozpądek, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ