Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Anna Michalik

Data otwarcia habilitacji: 2022-01-18

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-04-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Bogdan Namiotko, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Sebastian Hofman, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Łukasz Kajtoch, prof. ISEZ PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab. Piotr Świątek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Członkowie:

  • dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie