Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Mirosław Książek

Data otwarcia habilitacji: 2023-05-20

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-10-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Bielecki, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Wojciech Strzałka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Agata Krawczyk-Balska, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Agnieszka Magryś, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • prof. dr hab. Michał Obuchowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • dr hab. Beata Zalewska-Piątek, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

Członkowie:

  • dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie