Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Paweł Ferdek

Data otwarcia habilitacji: 2023-04-08

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-11

Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Dariusz Latowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jarosław Czyż, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie