Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr inż. Marta Pacia

Data otwarcia habilitacji: 2023-06-01

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-10-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz: dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Halina Abramczyk, Politechnika Łódzka
  • dr hab. Kamil Jurowski, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
  • dr hab. Agnieszka Paziewska, prof. uczelni, Uniwersytet w Siedlcach
  • dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - PIB

Członkowie:

  • dr hab. Marta Smęda, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie