Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.3). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Joanna Skrzeczyńska-Moncznik

Data otwarcia habilitacji: 2023-05-08

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-11

Przewodniczący: prof. dr hab. Katarzyna Tońska, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Dariusz Latowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Magdalena Ciążyńska, prof. Uczelni, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Stefan Tukaj, Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Anna Woźniacka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Członkowie:

  • dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie