Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.4). Przejdź do najnowszej wersji (1.6).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Rafał Ważny

Data otwarcia habilitacji: 2023-05-04

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-11

Data zmiany składu Komisji: 2023-12-12

Przewodniczący: prof. dr hab. Martin Kukwa, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Neli Kachamakova-Trojanowska, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Janusz Błaszkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. Instytutu
  • prof. dr hab. Dorota Hilszczańska, Instytut Badawczy Leśnictwa
  • prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członkowie:

  • dr hab. Przemysław Grudnik, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie