Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

dr Marlena Gryl

Data otwarcia habilitacji: 2020-07-10

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-11-26

Przewodniczący: Prof. dr hab. Marcin Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz: Dr hab. Mariusz Mitoraj, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-02-23

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-03-18

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)