Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

dr Dariusz Szczepanik

Data otwarcia habilitacji: 2021-06-29

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-01-20

Przewodniczący: prof. dr hab. Marcin Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz: dr hab. Kamilla Małek, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Wojciech Grochala, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • prof. dr hab. inż. Piotr Paneth, Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. Joanna Sadlej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Członkowie:

  • dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński