Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

dr Joanna Loch

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-14

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-05-18

Przewodniczący: Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz: Dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ , Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Winkler, Uniwersytet w Białymstoku
  • Prof. dr hab. Zofia Gdaniec, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  • Prof. dr hab. Jacek Jemielity, Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. inż. Anna Bujacz, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

Członkowie:

  • Dr hab. Łukasz Skalniak, Uniwersytet Jagielloński