Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki farmaceutyczne

dr Jan Kobierski

Data otwarcia habilitacji: 2023-04-06

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-07

Data zmiany składu Komisji: 2023-09-25

Przewodniczący: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Przemysław Talik, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Monika Wujec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • prof. dr hab. Witold Musiał, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Zbigniew Kamiński, Politechnika Łódzka
  • dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie:

  • prof. dr hab. Aleksander Mendyk, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie