Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki fizyczne

Dr Kacper Topolnicki

Data otwarcia habilitacji: 2021-11-23

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-02-17

Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: Dr hab. Kamil Awsiuk, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prof. dr hab. Wiktor Zipper, Uniwersytet Śląski
  • Prof. Marek Płoszajczak, Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, Caen
  • prof. dr hab. inż. Adam Kisiel , Politechnika Warszawska

Członkowie:

  • Prof. dr hab. Jerzy Smyrski, Uniwersytet Jagielloński