Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki fizyczne

Dr Benedykt Jany

Data otwarcia habilitacji: 2021-11-26

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-03-24

Przewodniczący: Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski, Uniwersytet im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz: Dr hab. Paweł Starowicz, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Magdalena Parlińska-Wojtan, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
  • Prof. dr hab. Jacek Szade, Uniwersytet Śląski
  • Prof. dr hab. Marek Przybylski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Uniwersytet Wrocławski

Członkowie:

  • Dr hab. Michał Rams, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński