Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Mariola Olkowicz

Data otwarcia habilitacji: 2021-03-29

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-10-19

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Sawicki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Marcin Magierowski, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Tomasz Guzik, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-01-21

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-02-15

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)