Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki farmaceutyczne

dr Monika Marcinkowska

Data otwarcia habilitacji: 2023-05-09

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-07

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Dorota Łażewska, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-10-06

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-10-30

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)