Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Agata Tarkowska

Data otwarcia habilitacji: 2023-07-12

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-10-17

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)