Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Małgorzata Czogała

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-27

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-01-16

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sekretarz: dr hab. Jarosław Baran, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • dr hab. Wojciech Podraza, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • prof. dr hab. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Wojciech Jurczak, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej w Krakowie

Członkowie:

  • prof. dr hab. Piotr Wysocki, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie