Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Paweł Matusik

Data otwarcia habilitacji: 2020-08-19

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-02-09

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Lass, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: prof. dr hab. Leszek Bryniarski, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Marek Jastrzębski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-05-31

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-06-22

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)