Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Henryk Liszka

Data otwarcia habilitacji: 2020-10-27

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-03-09

Przewodniczący: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jarosław Czubak, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  • prof. dr hab. Jan Skowroński, emerytowany pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  • prof. dr hab. Tomasz Mazurkiewicz, emerytowany pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • prof. dr hab. Sławomir Snela, Uniwersytet Rzeszowski

Członkowie:

  • prof. dr hab. Maciej Tęsiorowski, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie