Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Michał Ząbczyk

Data otwarcia habilitacji: 2021-08-19

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-12-14

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sekretarz: prof. dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Barbara Małecka, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-05-11

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-06-21

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)