Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Peter van Dam

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-22

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-12-12

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sekretarz: dr hab. Łukasz Rzeszutko, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jerzy Wranicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr hab. Piotr Kocełak, Śląski Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Maria Winnicka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • prof. dr hab. Tomasz Roleder, Politechnika Wrocławska

Członkowie:

  • prof. dr hab. Marek Rajzer, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie