Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Małgorzata Konieczyńska

Data otwarcia habilitacji: 2023-02-20

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-06-13

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sekretarz: dr hab. Monika Komar, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-11-30

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-12-12

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)