Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Anna Starowicz-Filip

Data otwarcia habilitacji: 2023-02-16

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-06-13

Data zmiany składu Komisji: 2023-09-26

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Bernadetta Janusz, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Mariusz Furgał, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-12-14

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-01-16

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)