Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Mateusz Rubinkiewicz

Data otwarcia habilitacji: 2020-04-20

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-09-15

Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Dziki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sekretarz: dr hab. Tomasz Rogula, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Piotr Chłosta, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-01-15

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-02-09

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)