Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Grzegorz Filip

Data otwarcia habilitacji: 2020-01-31

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-09-15

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sekretarz: prof. dr hab. Grzegorz Kopeć, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Stanisław Bartuś, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-02-05

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-03-09

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)