Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Klaudia Skrzypek

Data otwarcia habilitacji: 2022-04-05

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-09-20

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Langfort, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Sekretarz: dr hab. Anna Wędrychowicz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Tomasz Guzik, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-03-03

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-04-18

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)