Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Paweł Aleksandrowicz

Data otwarcia habilitacji: 2022-06-01

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-11-15

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Woźniewski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Sekretarz: dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Wojciech Golusiński, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • prof. dr hab. Grzegorz Trybek, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • prof. dr hab. Iwona Niedzielska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Członkowie:

  • dr hab. Mariusz Szuta, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-02-21

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)