Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Anna Wójtowicz

Data otwarcia habilitacji: 2022-10-04

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-01-17

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Paweł Basta, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Przemko Kwinta, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-22

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-09-26

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)