Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.4). Przejdź do najnowszej wersji (1.5).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Anna Markiewicz

Data otwarcia habilitacji: 2022-06-27

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-11-15

Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Dziki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sekretarz: dr hab. Diana Hodorowicz-Zaniewska, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-04-07

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-05-16

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)