Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.6).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Piotr Mazur

Data otwarcia habilitacji: 2022-11-07

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-02-21

Przewodniczący: prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sekretarz: dr hab. Andrzej Ząbek, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Monika Komar, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-08-09

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-09-26

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)