Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Krzysztof Wójcik

Data otwarcia habilitacji: 2022-12-13

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-06-13

Data zmiany składu Komisji: 2023-09-26

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Langfort, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

Sekretarz: dr hab. Magdalena Szopa, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Maciej Siedlar, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-10-31

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-12-12

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)