Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.3). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Tomasz Tokarek

Data otwarcia habilitacji: 2023-02-01

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-09-26

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Langfort, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Maciej Karolczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • dr hab. Tadeusz Osadnik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • dr hab. Rafał Małecki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Zbigniew Kalarus, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Członkowie:

  • prof. dr hab. Anna Kabłak-Ziembicka, Uniwersytet Jagielloński-Collegium w Krakowie