Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.3). Przejdź do najnowszej wersji (1.5).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Karolina Piotrowicz

Data otwarcia habilitacji: 2023-02-06

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-06-13

Przewodniczący: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Dorota Cibor, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Grzegorz Kopeć, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-10-23

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-11-17

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)