Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Maja Kosecka-Strojek

Data otwarcia habilitacji: 2022-08-12

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-11-22

Przewodniczący: prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz: dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Tomasz Jagielski, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Beata Młynarczyk-Bonikowska, prof. WUM, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
  • prof. dr hab. Paweł Parniewski, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Członkowie:

  • dr hab. Katarzyna Miękus, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie