Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki socjologiczne

Dr Paulina Pustułka

Data otwarcia habilitacji: 2020-06-04

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-11-05

Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Mucha, AGH

Sekretarz: dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2020-03-10

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-04-08